DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
Oficialus NBA lažybų partneris
Privatumo politika

Ši UAB „Olympic Casino Group Baltija“, juridinio asmens kodas 211733760, adresas Konstitucijos pr. 12 LT09308 Vilnius, Lietuva (toliau – Olybet arba Įmonė) privatumo politika nustato ir informuoja Olybet klientus, kokius asmens duomenis Įmonė renka ir kaip juos tvarko.

Olybet puslapyje naudojama privatumo politika

Naudodamiesi internetine svetaine www.olybet.lt (toliau – Internetinė svetainė), Jūs sutinkate ir įsipareigojate laikytis joje skelbiamų taisyklių, šios privatumo politikos bei lažybų reglamento. Jeigu Jūs nesutinkate laikytis šių dokumentų, Jūs neturėtumėte naudotis Olybet teikiamomis paslaugomis bei šia Internetine svetaine.

Internetinėje svetainėje išsaugojami asmens duomenys

Atsižvelgiant į Olybet veiklos sritį, Įmonė renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir amžių, adresą, asmens tapatybės kortelės (paso) numerį, išdavimo datą ir vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kompiuterio ar kitos techninės įrangos IP adresą, banko ar mokėjimų programos sąskaitos numerį.

Šiuos duomenis Olybet saugo 10 (dešimt) metų nuo Jūsų santykių su Įmone pabaigos tam, kad galėtumėm sudaryti lažybų sutartis, identifikuotumėme Jūsų asmenį, Jūsų mokėjimai būtų užskaityti bei Jums praneštumėme Olybet naujienas, jeigu Jūs to pageidaujate.

Mes apsaugome jūsų asmens duomenis

Olybet įprastai Jūsų asmens duomenų neatskleidžia jokiems duomenų gavėjams. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Įmonės veiklą asmens duomenų rinkimo atžvilgiu, be kita ko, reguliuoja ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleisti kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja šis įstatymas ar kiti teisės aktai.

Olybet deda visas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir nepatektų į nesąžiningų asmenų rankas. Todėl su šiais duomenimis gali susipažinti tik apmokyti asmenys, kuriems tai yra būtina, siekiant atlikti savo darbo funkcijas.

Jūs galite pasidomėti apie savo asmens duomenis?

Tuo atveju, jeigu Jūs pageidaujate susipažinti su informacija, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, šiuos duomenis ištaisyti ar jų tvarkymą nutraukti, prašome kreiptis el. paštu DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu. Atitinkami veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Jeigu šie veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Įmonės veiklą, jie neatlyginamai gali būti vykdomi ne dažniau, nei kartą per kalendorinius metus.

Slapukai („cookies“)

Naudojantis šia Interneto svetaine, Jūsų galiniame įrenginyje yra automatiškai patalpinami būtinieji bei funkciniai slapukai („cookies“). Be šių slapukų pagalbos, Interneto svetainės veikimas yra neįmanomas, todėl, jeigu nepageidaujate, kad Jūsų įrenginyje būtų patalpinti slapukai, prašome nesinaudoti šia Interneto svetaine.

Olybet atsakomybė

Interneto svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų valdomas interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Olybet jokiais atvejais nėra atsakingas už kitų asmenų internetinių puslapių turinį ar jų veikimą.

Ši privatumo politika gali būti keičiama bet kuriuo metu, o bet kokie jos pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie yra paskelbti Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu Olybet manys, kad privatumo politikos pakeitimai yra esminiai, apie juos bus atskirai pranešta Interneto svetainėje ar kitais būdais.